के म फोन चार्ज गर्न सक्छु र समान समयमा हेर्न सक्छु?

यो चार्जरमा निर्भर गर्दछ। केहिसँग दुई वा तीन प्याड बहुविध उपकरणहरूको लागि हुन्छ, तर प्राय जसो एउटा मात्र हुन्छ र एक पटकमा एकल फोन मात्र चार्ज गर्न सक्छ। हामीसँग फोनमा चार्ज गर्न १ मा १ र in मा 3 छ, एकै समयमा TWS ईयरफोन।


पोष्ट समय: मे १ 13-२०१२